Sistemul de garanție-returnare – instrument de mediu pentru susținerea unei economii circulare, conform unui studiu elaborat de Academia de Studii Economice din București

În data de 09 martie 2020, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, a fost prezentat „Studiul privind evaluarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare reutilizabile din sticlă, plastic sau metal”, care reprezintă o componentă importantă a Sistemului de Gestionare a Deșeurilor din România. Studiul a fost expus în fața participanților de către lect. univ. dr. Cristian Teodor, coordonatorul proiectului.

În preambul a fost evidențiat că România înregistrează deficiențe în atingerea obiectivelor impuse prin directivele europene. În acest sens, trebuie lucrat în vederea stabilirii obiectivului comun la nivel comunitar, și anume transformarea economiilor statelor membre în economii circulare, aspect care necesită implicarea tuturor stakeholderilor (cetățeni, organizații neguvernamentale, institutii publice, mediu academic și operatori privați).

Obiectul studiului mai sus menționat este reprezentat de sistemul de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri, utilizate la îmbutelierea băuturilor, care este privit ca un instrument de mediu eficace în susținerea colectării separate cu scopul reciclarii ambalajelor pentru băuturi. În plus, acesta fiind un sistem închis care respectă principiile economiei circulare întrucât materialele generate nu ajung la depozitele de deșeuri.

În cadrul studiului se face referire la articolul 10 (5) din Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în care se face referire la faptul că până la data de 1 ianuarie 2021 este necesar să se stabilească un astfel de sistem de garanție-returnare.

Rezultatele studiului subliniază, în primul rând, faptul că în vederea atingerii obiectivelor trebuie ca valoarea garanției să fie îndeajuns de mare astfel încât consumatorii să fie motivați să returneze deșeurile de ambalaje, însă îndeajuns de mică astfel încât să diminua impactul asupra atitudinii de cumpărare a consumatorilor. De asemenea, este menționat că produsele care intră în acest proces de garanție-returnare trebuie să fie etichetate corespunzător, descrierea etichetei și prețul garanției să fie clar specificate la raft, să nu fie vizate de TVA.

În al doilea rând, din perspectiva modalității de colectare a deșeurilor de ambalaje, aceasta se va realiza atât modern prin automate de tip RVM, cât și tradițional în saci inscripționați cu coduri de bare, iar  în cele din urmă deșeurile de ambalaje colectate vor ajunge în centrele de numărare (se propun 3-5 astfel de centre regionale) în vederea numărării efective a ambalajelor, sortării și reconcilierii datelor cu sistemul central pe baza cărora se va face decontarea către producătorul ambalajelor.

În al treilea rând, modelul circuitului material al ambalajelor propus pentru România este următorul: producător/generator – retailer – consumator – centru colectare – centru numărare – reciclator – producător/generator. Circuitul financiar implică următorii actori: productor/generator – retailer – consumator – centru colectare – consumator. 

În al patrulea rând, în spatele acestui sistem închis de garanție-returnare se află organismul central care este preferabil să fie unul independent, în care producătorii, reciclatorii, retailerii sunt cei care finanțează și gestionează sistemul. Astfel, din punct de vedere financiar, prețul este cel plătit de către consumator pentru produs și garanția aferentă acestuia. Apoi, veniturile sunt reprezentate de tariful pe care producătorii/generatorii îl plătesc pentru funcționarea sistemului și de cele din valorificarea materialelor reciclabile. În final, costurile sunt legate de cheltuielile necesare pentru manipularea la punctele de colectare, pentru transportul de la punctele de colectare la cele de numărare și pentru funcționarea sistemelor de numărare și a sistemului central. 

Concluziile studiului au evidențiat că, la nivelul României, introducerea sistemului de garanție-returnare va avea un impact pozitiv asupra cadrului social-economic-ecologic prin diminuarea aruncării necontrolate a deșeurilor în mediu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea unui comportament responsabil al consumatorilor. În plus, din pespectiva rezultatelor preconizate în urma implementării sistemului de garanție-returnare, acestea estimează o creștere a ratelor de recuperare a deșeurilor de ambalaje, la 73% în primul an, 80% în al doilea an, 90% în al treilea an și 92% în anii următori.

(sursă: Teodor, C., Bran, M., Ignat, R., Marin, E., Strat, V., Trică, C. (2020), Studiu privind evaluarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare reutilizabile din sticlă, plastic sau metal, Academia de Studii Economice din București)

Ecoinsula, sistemul de colectare separată eficient pentru brașoveni

Pubela clasică de colectare separată a deșeurilor a fost înlocuită in cadrul unui proiect pilot, în 2019, de compania de salubrizare Brai-Cata cu Ecoinsula, sistemul modern de depozitare și colectare separată a deșeurilor de hârtie, carton, plastic, sticlă , metale si deșeuri reziduale.

Platforma inovativă cântărește și știe exact cine aruncă deșeul, dar și cantitatea depusă. Cum? Printr-un cititor de bare, care scanează cardul /sacul celui care intenționează să arunce deșeurile.

Concret, În Brașov au fost montate două Ecoinsule,  printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Brașov, operatorul de salubrizare Brai-Cata și EcoSmart Union SA, companie specializată în managementul deșeurilor de ambalaje.

14.971 de tone de deșeuri reciclate

Prima Ecoinsulă pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile a fost amplasată la platforma de depozitare a deșeurilor de pe str. Carpenului (cartier Valea Cetății), unde sunt arondate aproximativ 2.000 de persoane, și vizează exclusiv colectarea deșeurilor reciclabile. Platforma de colectare a deșeurilor menajere a fost și ea modernizată, pe un model care a fost extins la nivelul întregului municipiu Brașov.
Aici s-au colectat, în perioada iunie – decembrie 2019,   3.991 de kilograme de carton, 3.188 de kilograme de plastic, 3.914 de kilograme de  sticlă și 400 kilograme de metal.
O a două Eco-insulă, pe același sistem, dar care include și un compartiment pentru preluarea deșeurilor menajere, a fost montată în cartierul Scriitorilor.

Aici, lucrătorii Brai-Cata au colectat, în perioada mai-decembrie 2019, 1727 saci / 2158 kg deșeuri hârtie carton, 544 saci/ 244 kg deșeuri mase plastice, 287 saci / 1076 kg deșeuri sticla și 3782 saci / 8887 kg deșeuri reziduale, 1sac = 40 l.
Din martie și până în decembrie s-au colectat 14.971 de tone de deșeuri reciclabile.

Cum funcționează sistemul?

Eco-insula este prevăzută cu sistem de identificare a celui care depune deșeurile reciclabile, un sistem de monitorizare a gradului de umplere a recipientelor – care transmite un SMS operatorului în momentul în care sunt pline – și un sistem de monitorizare video a eco-insulei, precum și un sistem de odorizare interioară, pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute.

Accesul la fiecare recipient de depozitare din cele patru categorii – hârtie și carton, mase plastice, metal, sticlă – se face automatizat, numai în baza unui cititor de coduri de bare, care scanează codurile de pe sacii menajeri. Astfel, accesul persoanelor care nu fac parte dintre utilizatorii arondați nu este posibil.

Prin intermediul asociației de proprietari, fiecare familie arondată la această platformă primeste saci de colectare cu cod de bare unic pentru fiecare apartament.

În mod practic, abonatul va veni cu sacii menajeri la eco-insulă, va scana codul de bare, și, în urmă indicațiilor de pe display, se va îndrepta spre fanta corespunzătoare tipului de deșeu reciclabil, unde va atinge un senzor pentru deschiderea trapei, apoi va depune sacul în platformă.

Trapă se va închide, iar automatul va tipări un bon pe care este specificat numărul de identificare al abonatului, tipul de deșeu, dată și ora depunerii și cantitatea. Pe fiecare trapă sunt specificate deșeurile care sunt considerate acceptate și cele care nu se depun acolo, iar verificarea se poate face pe fiecare sac în parte, pentru a se evita nerespectarea regulilor.

Sursa:  piatapresei.ro

IONELA ALEXANDRU, ACCOUNT MANAGER ECOSMART UNION: Guvernul trebuie să armonizeze legislaţia naţională cu cea a UE

Instalarea unui nou Guvern creează emoţie, inclusiv în rândul oamenilor de afaceri. Firesc, ca la orice schimbare, apar mai multe întrebări, iar la câteva ne-a răspuns Ionela Alexandru, Account Manager Ecosmart Union SA.

Reporter: Care sunt primele trei măsuri pe care ar trebui să le ia noul Guvern pentru mediul de afaceri?

Ionela Alexandru: Considerăm că noul Guvern ar trebui să acorde o atenţie sporită acelor măsuri care implică penalităti din partea UE. Măsurile trebuie să vizeze armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a UE şi aplicarea, mai ales aplicarea, acelor măsuri.

Reporter: Aţi simţit efecte negative generate de criza politică încheiată recent?

Ionela Alexandru: Faptul că modificările legislative nu au fost urmate de legislaţia subsecventă referitoare la metodologia de aplicare a acestora, practic a îngreunat şi pe alocuri ne-a pus în imposibilitatea de a activa cu eficienţa optimă.

Reporter: Cum a evoluat piaţa pe care vă desfăşuraţi activitatea în 2019, dar compania pe care o conduceţi?

Ionela Alexandru: Piaţa a avut o evoluţie eratică, cu multe variaţii incontrolabile de natură a îngreuna activitatea firmelor din domeniu. Noi previzionasem o creştere a activităţii diferită de ceea ce am reuşit să obţinem. Compania s-a adaptat modificărilor cu succes şi a reuşit să obţină rezultate pozitive.

Reporter: Vă mulţumesc!

Trăiește curat, colectează separat! BRAI-CATA SRL distribuie gratuit hunedorenilor care stau la case saci galbeni pentru deșeurile reciclabile

Pe fiecare sac distribuit sunt tipărite detalii despre tipurile de deșeuri care trebuie colectate în el

Pentru că cea mai importanta preocupare a operatorului licențiat de salubritate pentru zonele 1 Brad, 2 Hateg si 3 Centru, BRAI-CATA, este ca sistemul de colectare separata a deșeurilor să funcționeze fără sincope, societatea va distribui clienților persoane fizice care locuiesc la case saci galbeni.

Cum se colectează separat corect deșeurile

Colectarea separata a deșeurilor presupune ca încă din propria casă, orice locuitor al județului Hunedoara de servit de operatorul BRAI-CATA SRL să arunce deșeurile menajere, așa-numita fracție umedă, separat de cele care pot fi reciclate, adică de fracție uscată. Tot separat trebuie apoi să le predea operatorului licențiat de salubritate. Deșeurile fracție umeda se vor preda in recipientele actuale cu care clienții sunt dotați.

Hunedorenii care stau la case, atât in mediul URBAN cat si in mediul RURAL, in zonele 1 Brad, 2 Hateg si 3 Centru și au încheiate contracte individuale primesc saci galbeni de unică folosință. Aceștia sunt confecţionaţi dintr-un material mai subțire, astfel încât utilizatorii să fie descurajați să arunce în ei şi deșeuri menajere, mai grele decât reciclabilele.

Sacii galbeni, exclusiv pentru reciclabile

Începând cu săptămâna  4 – 10 noiembrie 2019, saci galbeni vor fi distribuiți de angajații BRAI-CATA la utilizatorii casnici din mediul urban si rural, in cadrul unui proiect pilot, in localitățile BRAD, BAIA DE CRIS, RIBITA din zona 1 BRAD, localitățile HATEG, GENERAL BERTHELOT, BRETEA ROMANA, DENSUS, TOTESTI din zona 2 HATEG , localitățile DEVA, HUNEDOARA, ORASTIE, SIMERIA din Zona 3 Centru. Sacul galben va fi aruncat de personalul BRAI CATA SRL peste porți sau amplasat la cutia poștală, hunedorenii care nu găsesc sacul fiind rugați să anunțe acest lucru imediat la dispeceratul societății: telefon 0737475230 pentru zona 1 Brad, telefon 0736607500 pentru zona 2 Hateg, telefon 02540.267.233 02 pentru zona 3 Centru sau e-mail office.brad@braicata.ro, office.hateg@braicata.ro, office.deva@braicata.ro.

Toti saci vor fi distribuiți gratuit de operatorul licențiat BRAI-CATA, care asigură de altfel, tot gratuit și colectarea sacilor galbeni cu reciclabile. Sacii galbeni se vor colecta cu o frecventa de o data pe săptămâna in zona URBANA si bilunar ( o data la doua săptămâni) in zona RURALA, prin schimb de saci: la predarea sacului galben plin se primește un nou sac galben pentru viitoarea colectare. După faza pilot, sacii se vor distribui la toți utilizatorii casnici din mediul urban si rural.

Programul de colectare al sacului galben este : in cele 3 localități din zona 1 Brad este SAMBATA, in Hateg MARTEA si SAMBATA si in localitățile GENERAL BERTHELOT, BRETEA ROMANA, DENSUS, TOTESTI in ziua de SAMBATA, in DEVA in zilele de LUNI, MARTI si MIERCURI, in HUNEDOARA in zilele de LUNI, MARTI, JOI si VINERI, in ORASTIE in ziua de DUMINICA, iar in SIMERIA in ziua de LUNI.

Cetățenii vor trebui să folosească sacii galbeni de unică folosință numai pentru colectarea fracției uscate, adică a deșeurilor reciclabile: hârtii şi tipărituri, cartoane, deșeuri din metal (doze de băuturi, cutii şi capace din aluminiu) şi resturi plastice (pungi, flacoane de detergenți ori de săpun lichid, PET-uri pentru apă, suc, bere sau alte băuturi). De asemenea, în sacii galbeni pot fi puse și paharele de iaurt și smântână, precum și ambalajele de tip tetrapak (cutii pentru lapte ori suc), după ce acestea au fost clătite in prealabil.

Colectați eficient!

Pentru eficiența colectării separate, cartoanele aruncate în saci trebuie pliate și legate, iar PET-urile şi dozele de băutură strivite, deoarece în acest fel ocupă mai puțin loc atât în saci, cât şi în utilajele care le transportă spre stația de sortare.

Deșeurile aruncate în sacii galbeni nu trebuie să conțină nici un fel de resturi de deșeuri umede. Pentru eficiența colectării si respectarea standardelor de calitate impuse de reciclatori, recipientele de mase plastice, dozele de băuturi si conservele de metal trebuie clătite cu apa înainte de depozitarea in sacii galbeni. De asemenea, în acești saci nu se pun nici materiale organice biodegradabile, cum sunt carnea și lactatele.

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile, hunedorenii care locuiesc in condominii au la dispoziție containere de 1100 l pentru deșeurile de hârtie carton si mase plastice si de tip clopot pentru deșeurile de sticla amplasate pe platformele de precolectare plurifamiliare si destinate doar persoanelor fizice. Containerele de culoare albastră sunt destinate deșeurilor din hârtie și carton, cele galbene PET-urilor, ambalajelor din plastic și aluminiu, precum și cutiilor tetrapak, iar igluurile verzi sticlelor și borcanelor.

Probleme și soluții

Pentru a colecta deșeurile corect, conform regulilor, hunedorenii trebuie să știe că deșeurile periculoase (cum sunt bateriile, detergenții, medicamentele, vopselurile, spray-urile ori alte produse chimice) se colectează şi ele separat. Bateriile şi becurile pot fi aruncate în recipientele anume amenajate în supermarketuri, în timp ce restul deșeurilor periculoase trebuie predate firmelor specializate în recuperarea şi neutralizarea lor.

Hunedorenii se pot adresa cu încredere operatorului de salubritate BRAI-CATA SRL cu orice întrebare sau nelămurire, la telefoanele si adresele de e-mail susmenționate office.brad@braicata.ro, office.hateg@braicata.ro, office.deva@braicata.ro

Nimeni nu s-a născut învățat, dar important este să vrei să înveți…

BRAI-CATA SRL- Din respect pentru resurse! www.braicata.ro.

„Geographia Napocensis” Conference 2019, Cluj-Napoca

Conferința științifică aniversară, organizată cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfăptuirea şcolii geografice clujene, a avut loc la Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 3-6 octombrie 2019.

Conferința a început joi, 3 octombrie 2019, în Aula Magna a Universității ”Babeș-Bolyai” cu decernare, în prima parte a zilei, de diplome, medalii și diplome de doctor Honoris Causa. În cea de-a doua zi, a urmat continuarea festivității dedicate unui secol de școală geografică clujeană cu dezvelirea bustului marelui geograf francez Emmanuel de Martonne.

Cele două zile dedicate conferinței propriu-zise au inclus pe lângă activități festive dedicate istoriei geografiei clujene, și sesiuni de prezentări plenare și pe secțiuni care au abordat multiple subiecte precum dinamica proceselor şi fenomenelor atmosferice, hidrologice și geomorfologice, utilizarea și valorificarea resurselor naturale, cartări și analize spațiale, studii demografice și sociologice, planificare spațială și dezvoltare sustenabilă sau turism durabil.

În cadrul conferinței au participat reprezentanți ai spațiului academic din Franța, Italia, Germania, Ungaria, Austria și Polonia, dar și din alte centre universitare importante din România precum Iași, București, Timișoara, Oradea, Suceava sau Craiova. Astfel, participarea extrem de valoroasă la conferință, ai unor cercetători și cadre universitare cu experiență, a permis dezvoltarea unui cadru discuțional prolific și a condus la formarea unor idei și opinii diverse.

Deși a fost o conferință atipică întrucât au fost promovate numeroase lucrări cu caracter istoric și omagial, nu au lipsit nici lucrările care promovează planificarea și dezvoltarea sustenabilă, existând o secțiune separată denumită „Planificare, amenajare și dezvoltare teritorială” care a reprezentat punctul principal de interes întrucât subiectul se integrează cu viziunea ECOSMART UNION S.A. care urmărește trecerea spre un model durabil din perspectiva managementului deșeurilor.

Astfel, participarea ECOSMART UNION S.A. în cadrul conferinței a reprezentat atât o ocazie de a prezenta parte din activitatea întreprinsă cu privire la dezvoltarea ecoinsulelor ca parte dintr-un plan de investiții la nivel național, cât și o posibilitate de a asimila cunoștințe și idei într-un spațiu științific adecvat.

Concluziile conferinței de anul acesta au remarcat numărul impresionant de participanți  adunați cu ocazia sărbătoririi acestui eveniment, precum și diversitatea și calitatea lucrărilor prezentate.

HIDDEN GEOGRAPHIES – International Conference

În perioada 29 – 31 august 2019, s-a desfășurat, la Ljubljana, Conferința Internațională  „HIDDEN GEOGRAPHIES”, organizată de Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana şi EUROGEO – European Association of Geographers.

Subiectele de interes promovate în cadrul sesiunilor de comunicări și a workshop-urilor au fost legate de geografie, cartografie, teledetecție, știința mediului și alte discipline care se focusează preponderent pe impactul asupra mediului ecologic și social. În cadrul conferinței au participat peste 300 de profesori universitari, cercetători științifici și studenți din numeroase state ale lumii, precum Japonia, Turcia, Coreea de Sud, China, Belgia, Spania, Polonia, Austria, Cehia, Rusia, Georgia, Chile sau Africa de Sud.

Astfel, interesul manifestat pentru promovarea dezvoltării sustenabile și dorința de a fi informați în legătură cu problematicile mediului actual și viitor a determinat compania ECOSMART UNION S.A. să fie prezentă pe toată durata conferinței.

 

Studiile prezentate pe durata celor două zile destinate cumunicărilor științifice au fost diverse, fiind abordate subiecte captivante din domenii precum: dezvoltare sustenabilă și „smart city”, educație ecologică, mass-media și politică, managementul deșeurilor, politici și strategii de mediu, urbanism și planificarea teritoriului, adaptare și reziliență climatică, protecția resurselor naturale, sisteme informaționale și tehnologii.

În acest sens, participarea într-un cadru profesional a permis identificarea de noi perspective de studiu; oportunitatea de a extinde viziunea cu privire la potențialul de a integra alte metode și instrumente de lucru; posibilitatea de a discuta, de a schimba opinii și de a identifica oportunități de colaborare cu persoane din același domeniu de interes.

Cu privire la gestionarea deșeurilor au fost expuse două lucrări extrem de complexe și interesante din perspectiva abordării unor probleme globale actuale, și anume consumerismul și degradarea/declinul zonelor costiere. Astfel, în cadrul comunicărilor pe secțiuni au fost prezentate:

  1. „Invisible life of food waste” – lucrare întocmită de către Katarina Polajnar Horvat, Dan Podjed

Acest studiu a vizat analiza traseului parcurs de deșeurile alimentare, precum și impactul pe care îl prezintă asupra condițiilor ecologice, sociale și economice.

  1. „The burden of the coastal area with the solid waste in the Kornati National Park” – lucrare elaborată de către Natalija Špeh, Robert Lončarić, Maša Surić

Cercetarea a avut drept scop identificarea implicațiilor sociale, economice și de mediu, precum și evaluarea impactului negativ generat de acțiunile de depozitare necontrolată a deșeurilor solide la nivelul unei arii naturale protejate, care include și zone costiere vulnerabile.

La finalul conferinței au fost comunicate concluziile generale, rezultate în urma celor două zile pline de prezentări, care au accentuat în primul rând originalitatea și actualitatea subiectelor abordate, iar în al doilea rând valoarea și importanța științifică a acestora.

Simpozionul Internațional „Present Environment and Sustainable Development”, Ediția a XIV-a, Iași

În perioada 07 – 09 iunie 2019 s-a desfășurat la Iași cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional „Present Environment and Sustainable Development”, organizată de către Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Sesiunea propriu-zisă de prezentare a lucrărilor a avut loc vineri, în data de 07 iunie 2019.
În acest sens, din dorința de implicare și de a fi la curent cu aspectele privind dezvoltarea sustenabilă și caracteristicile mediului actual, ECOSMART UNION S.A. a fost reprezentată pe toată durata conferinței.
Relevanța participării la această manifestare științifică este confirmată de faptul că acesta a propus abordarea problematicilor legislative și politice actuale care vizează teritoriul, precum și teme interdisciplinare legate de ecologia peisajului, servicii ecosistemice și studii ale spațiului urban. În plus, conferința a promovat noi direcții științifice și educative, dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie viitoare; a susținut participarea tinerilor cercetători din arii științifice conexe; a încurajat studiile interdisciplinare cu scopul dezvoltării de soluții integrate și inovative; a permis identificarea și dezbaterea problematicilor caracteristice mediului actual.
Festivitatea de deschidere a conferinței a avut loc în Aula Magna a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (Foto), în cadrul căreia au avut mesaj de salut reprezentanți ai conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ai Ministerului Mediului, ai administrației locale și ai unor organizații științifice naționale și internaționale. Aceștia au evidențiat importanța conferinței din perspectiva beneficiilor aduse mediului științific, respectiv îmbunătățirea cunoștințelor din diferite arii de studiu, ca urmare a participării cercetătorilor, specialiștilor și autorităților din domenii diverse precum planificare teritorială, urbanism, protecția mediului, biologie, geologie sau chimie.

Prezentările au fost împărțite pe secțiuni, fiind abordate subiecte extrem de diverse printre care se pot evidenția studii privind protecția mediului, calitatea solurilor și degradarea terenurilor, gestionarea deșeurilor, biodiversitatea și ariile naturale protejate, impactul antropic asupra resurselor naturale sau adaptarea la schimbările climatice.
Din perspectiva managementului deșeurilor au fost prezentate două lucrări în cadrul sesiunii de postere. Acestea abordează subiecte extrem de actuale și importante la nivel național, și anume impactul asupra mediului și a sănătății populației generat de practicile necontrolate de colectare și depozitare a deșeurilor în mediul rural.
1. Posterul „Depozitul de deșeuri de la Glina – actualitate și impactul generat, spre viitor” elaborat de către Daniela ZAMFIR, Ilinca-Valentina STOICA, Cristian TALÂNGĂ, de la Facultatea de Geografie a Universității din București. Lucrarea a avut drept scop identificarea și analiza impactului generat de depozitul de deșeuri asupra calității vieții populației din proximitate, respectiv din comunele Glina și Popești-Leordeni, din perspectiva factorilor generatori de disconfort. Din punct de vedere metodologic, a fost aplicat un număr de 600 de chestionare populației localizată la o distanță de maxim 1.500 metri față de depozit. Rezultatele au arătat faptul că persoanele cele mai puternic afectate de prezența depozitului de deșeuri sunt cele aflate la o distanță de maxim 1.000 metri. De asemenea, răspunsurile oferite indică nivelul redus al încrederii pe care aceștia îl manifestă față de implicarea autorităților publice. Concluzia studiului a fost aceea că este necesar a fi luate măsuri în vederea minimizării pericolului pe care depozitul de deșeuri îl prezintă asupra stării de sanogeneză și a calității vieții comunităților din vecinătate.
2. Posterul „Poluarea aerului în mediul rural relaționat cu arderea deșeurilor din gospodării”, elaborat de către Florin-Constantin MIHAI, Alexandru BĂNICĂ, Adrian GROZAVU, de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Studiul s-a bazat pe analiza potențialului de emisie a 12 poluanți asociați practicilor de ardere a deșeurilor în spații deschise, în zonele rurale din județul Neamț. Rezultatele obținute au estimat faptul că, la nivelul județului Neamț, în anul 2015, a fost arsă o cantitate de 7.628,38 tone de deșeuri, valoarea ridicată fiind explicată de problemele existente cu privire la sistemele de colectare a deșeurilor. În plus, au fost obținute cantități importante de emisii de carbon, pulberi în suspensie, benzen și hidrocarburi aromatice policiclice. Concluziile studiului au evidențiat că populația rurală a ars circa 12.244,96 tone de deșeuri menajere, dintre care 795,92 tone de materiale plastice (la nivelul aniilor 2012 și 2015) și că, la nivel local, această practică reprezintă o importantă sursă de poluare cu compuși ai carbonului, cu impact semnificativ asupra stării de sanogeneză a populației.
De asemenea, pe holul principal al Facultății de Geografie și Geologie a fost organizată o mică expoziție cu obiecte realizate de către elevi din materiale reciclabile (flori, jucării, obiecte de decor, tablouri etc.) (Foto).

Concluziile exprimate de comitetul de organizare la finalul manifestării științifice au evidențiat diversitatea importantă a subiectelor prezentate, actualitatea și noutatea temelor abordate, precum și calitatea și relevanța științifică a acestora. De asemenea, au fost menționate discuțiile productive și schimbul avantajos de opinii dintre participanți, public și moderatori.

Premieră la BRAŞOV Sistem automatizat de depozitare a deșeurilor reciclabile, cu monitorizare şi odorizare

EcoSmart Union SA alaturi de Primăria Brașov și operatorul de salubrizare Brai-Cata au inaugurat pe 16-Mai-2019, primele doua sisteme automatizate de depozitare a deșeurilor reciclabile.

Investitia in cele doua ecoinsule este una considerabila si a fost suportata integral de EcoSmart Union SA, acestea fiind primele dintr-un plan de investitii la nivel national.

Legea 143/2018

Prin aprobarea legii 143/2018 se aproba OUG 48/2017 pentru modifcarea si completarea OUG 196/2005 pribind Fondul pentru Mediu. Cele mai importante modifcari sunt asupra contributiilor datorate de operatorii economici responsabili si de cei autorizati pentru preluarea responsabilitatii. Se introduce si taxa pentru UAT si contributia pentru EEE. Documentul intreg poate fi consultat aici

Reglementari noi in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje la nivel european

In data de 14 iunie 2018 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva 852/2018. Directiva aduce modificari importante in domeniul managementului deseurilor de ambalaje in special la nivel de obiective nationale si a modului in care acestea se pot realiza. De asemenea, clarifica niste aspecte importante referitoare la cantitatile de deseuri de ambalaje care pot fi luate in calcul la indeplinirea obiectivelor.

Documentul este pus la dispozitia dvs aici Directiva-nr-852-2018 ambalaje si deseuri de ambalaje